International Sonnenberg Association - ISA
Start > ISA Countries > Hungary

Ungarn

Bemutatkozás

Magyarországon nem volt hagyománya az önkéntes tevékenységeknek, és a rendszerváltás komoly kihívás elé állította a társadalmat. Ezen kihívások nagy er?ket mozgósítottak, a civil szervezetek fontos épít?kövei lettek a társadalomnak. Ezt felismerve 1992. február 12-én, Budapesten megalakult a Magyarországi Sonnenberg Kör (MSK nyilvántartási száma: 4260). Az egyesület alapítói tanárok, közgazdászok, egyetemi hallgatók, tenni kívánó magánemberek és közéleti személyiségek Az egyesület tagja a 24 ország szervezetét tömörít? INTERNATOINAL SONNENBERG ASSOCIATION (ISA) nemzetközi erny?szervezetnek. A szervezet szellemi és politikai függetlenséggel kizárólag közhasznú kulturális, ifjúsági és képzési feladatokat lát el. Célja a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálás és tájékoztatás. Az egyesület elkötelezett nemzetközi és interkulturális megértésben, a társadalmi felel?sségvállalás tudatosításában, az emberi jogok, a béke, a szolidaritás biztosításában és a szegregáció, továbbá bármi nem? diszkrimináció elleni harcban. Az erny?szervezet tagjaként támogatjuk a „Sonnenberg eszme” céljait azzal, hogy az Internationales Haus Sonnenberg ifjúsági- és feln?tt képz? központ munkájában tevékenyen részt veszünk.

Ungarn

Das Ehrenamt in seinen vielfältigen Formen hat in Ungarn keine lange Tradition ist aber nach dem Umbruch ein wichtiger Baustein der Gesellschaft. Nach dem Systemwecksel (1989) in Ungarn musste sich die Gesellschaft vielen neuen Herausforderungen stellen. Motivierte Menschen haben sich mit Elan für die politische Bildungsarbeit eingesetzt.

Der  Magyarországi Sonnenberg Kör (MSK) wurde am 12. Februar 1992. von ca. 30 von engagierten Privatpersonen in Budapest (Registration Nr. 4260) auf Anregung der International Sonnenberg Association (ISA) gegründet.Die Gründungsmitglieder des Vereins sind Privatpersonen aus verschiedenen Gesellschafts- und Altersgruppen. Zweck des Vereines ist die Förderung der gesellschaftspolitischen Bildung im Erwachsenen- und im Jugendbereich, Eigeninitiative zu verstärken um Mitverantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.


Um unsere Ziele zu erreichen ist der Verein Mitglied in dem internationalen Netzwerk Internatoinal Sonnenberg Association (ISA) und dadurch mit 24 nationalen Sonnenbergkreisen in der Zusammenarbeit verbunden. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Die Mitglieder des Vereines können nur natürliche Personen sein, arbeitet unabhängig und überparteilich. Die Arbeit im Verein wird ehrenamtlich geleistet.