International Sonnenberg Association - ISA
Start > ISA Countries > Netherlands

Contact

Liduin Wachter

Secretariaat van de
Nederlandse Sonnenberg Vereniging
Operettelaan 355
3543 BR  Utrecht
Tel. 030 6365558

Email:

Netherlands

De Nederlandse Sonnenberg Vereniging is een afdeling van de International Sonnenberg Association (ISA), een internationaal netwerk van verenigingen in 14 landen. De Nederlandse Sonnenberg Vereniging werkt samen met partnerorganisaties en onderwijsinstellingen. Daarnaast richt zij zich op individuele deelnemers. Zij legt contact met eenieder die geïnteresseerd is in internationale educatieve activiteiten of gewoon belangstelling heeft voor het ontmoeten van mensen uit andere landen.

Ook in Nederland worden met enige regelmaat seminars en werkweken georganiseerd.

U kunt het Sonnenbergwerk steunen door lid te worden van de Nederlandse Sonnenberg Vereniging.

The Dutch Sonnenberg Association is a division of the International Sonnenberg Association (ISA), an international network of organizations in 14 countries. The Dutch Sonnenberg Association is working with partner organizations and educational institutions. She also focuses on individual participants. She makes contact with anyone who is interested in international educational activities or just interested in meeting people from other countries.

Also in the Netherlands are regularly organized seminars and working weeks.

You can support the Sonnenberg Work by becoming a member of the Dutch Sonnenberg Association.